Bedrägeri

Det finns många olika former av bedrägerier och det har blivit alltmer förekommande i samhället. Att utsättas för bedrägeri kan ofta vara skamfullt och svårt att prata om. Det är viktigt att tänka på att skammen inte är din – skulden ligger hos förövaren, som oftast är väldigt manipulativ och skicklig på att lura folk.

Bedrägerier där okända personer tar kontakt antingen via telefon eller sociala medier/mejl för att lura av pengar blir allt vanligare. Vem som helst kan dock utsättas för bedrägerier. Både du som utsatt och du som är närstående kan söka stöd och råd hos oss på Brottsofferjouren.