Brottstyper

Till oss kan du vända dig för stöd oavsett vilket typ av brott du har utsatts för. Vilka brottstyper som är vanligast skiljer sig mycket beroende på de utsattas ålder och könstillhörighet.

I menyn till vänster har vi listat några av de brottstyper som många kontaktar oss efter att ha blivit utsatta för. Har du blivit utsatt för något annat brott än det vi listar spelar det ingen roll. Vi finns där för alla brottsutsatta.