Sex mot ersättning

Alla sexuella handlingar omfattas

I Sverige är det olagligt att köpa sex. Ett annat ord för sex mot ersättning är prostitution, vilket är ett begrepp som innebär att det är en typ av våld man utsätts för. För många är ordet prostitution inte något man inte känner igen sig i utan kopplar det enbart till någon som säljer sex i form av exempelvis samlag.

När det kommer till sex mot ersättning menas inte bara vaginal-, anal- eller oralsex utan det kan också röra sig om att be någon onanera för eller åt en, visa upp sig sexuellt framför en webbkamera eller skicka sexuella bilder/filmer mot betalning. Alla typer av sexuella handlingar omfattas.

På internet, på gatan eller på hotell

Majoriteten i prostitution och människohandel är kvinnor och flickor, men kan även vara pojkar/män, transpersoner eller någon som inte vill identifiera sig. Sex mot ersättning handlar inte bara om pengar utan kan även vara att man får tjänster som att få någonstans att sova eller saker som till exempel cigaretter, alkohol eller droger.

Det kan ske på gatan, på internet, på hotell, på barer eller andra forum.

Tvång, självskadebeteende eller människohandel

Många som säljer sex gör det mot sin vilja. En del är tvingade till det och en del gör det för som självskadebeteende för att de mår psykiskt dåligt. Det kan även röra sig om människohandel.

Vilken orsak som än ligger bakom att en person säljer sex, och oavsett om det fortfarande pågår eller inte, kan du alltid kontakta oss på Brottsofferjouren för att få hjälp och stöd.

Straffbart att köpa sex – inte att sälja

I Sverige har vi sexköpslagen, som innebär att det är olagligt att köpa sex. Det är däremot inte straffbart att sälja sex. Det för att skydda utsatta personer och inte utpeka dem som brottslingar. Personer som säljer sex ska kunna söka hjälp utan att riskera att åtalas för brott.

När det kommer till sexköp är det viktigt att komma ihåg att det inte är den som säljer som gör något fel utan den som köper.