Internationella Brottsofferdagen

Den 22 februari arrangeras Internationella Brottsofferdagen på många platser runt om i Sverige. Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer.

Initiativet till Internationella Brottsofferdagen togs 1989 av Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas riksförbund (idag Brottsofferjouren Sverige).  Datumet den 22 februari valdes för att det skulle vara mörkt vid ljusmanifestationen som hölls för att uppmärksamma de brottsutsattas situation. Idén spreds sedan vidare till andra länder där dagen nu också uppmärksammas.

Öppet hus i Kristinehamn

I Kristinehamn väljer vi varje år att ha öppet hus den 22 februari. Där kan du delta på miniföreläsningar och prata med våra samordnare, stödjare och styrelse.