Vill du bli volontär?

Det finns många sätt att hjälpa och stödja oss.

Som volontär eller stödperson gör du en insats för andra och får själv erfarenhet och kunskap. Innan du börjar jobba går du en utbildning så att du kan informera brottsoffer om rättsprocessen, olika verksamheter i samhället såsom socialtjänst och hälso- och sjukvård. I utbildningen ingår också samtalsmetodik, kunskap om de konsekvenser det kan få att bli utsatt för ett brott och olika studiebesök.

Innan och under utbildningen blir du intervjuad för att prova din lämplighet som volontär/stödperson. Om du själv varit utsatt för brott ska det vara två år sedan brottet begicks. Det är viktigt att våra volontärer/stödpersoner är trygga och har god förmåga att lyssna. I Brottsofferjouren Östra Värmland kan du som volontär/stödperson ha olika uppgifter.

Du ringer upp brottsoffer och informerar om brottsofferjouren och frågar hur de mår. Om det är någon som blivit utsatt för brott mot den egna personen erbjuder du en träff på jouren med dem. Kontakten kan bestå av allt från ett telefonsamtal till flera samtal och stöd under rättsprocessen, vid myndighetskontakter och hjälp.

Kontakta oss så berättar vi mer!