Bli medlem eller ge gåva

Våra medlemsavgifter per år är:

Enskild person 150 kr

Familj 200 kr

Förening/organisation 300 kr.

Inbetalning av medlemsavgift eller gåva kan göras till vårt

Bankgiro: 5538-7153 eller med Swish till: 123 258 80 85.

Kom ihåg att skriva ditt namn vid inbetalning av medlemsskap.

Som medlem får du tidningen Brottsoffer som utges av Brottsofferjouren Sverige 4 gånger per år.

Mer information om vad man kan göra som aktiv medlem i Brottsofferjouren Östra Värmland kan du läsa här.