Vi jobbar ideellt med att ge medmänskligt stöd. Med ekonomiskt stöd från kommunerna har vi två deltidsanställda joursamordnare.

Styrelsen

Ordförande: Monica Rudskog

Vice ordförande: GullBritt Rahm

Sekreterare: Eva Wernersson

Kassör: Elsmari Robberts

Ledamot: Inga-Lill Röhr

Ledamot: Ginger Johansson

Ledarmot: Eva Cederström