Självhjälpsgrupper

Nu startar vi upp en självhjälpsgrupp för kvinnor som levt i en våldsam relation

Våld i nära relation är en allvarlig samhällsfråga som påverkar många människor runt om i världen. Det kan vara allt från utstuderade handlingar, örfilar och grova brott och innehålla tex nedanstående punkter:

  • psykiskt, fysiskt och/eller sexuellt våld.
  • social utsatthet såsom isolering.
  • ekonomisk utsatthet.

Vad innebär en självhjälpsgrupp

Att vara med i en självhjälpsgrupp innebär att du får möjlighet att träffa andra som har upplevt en liknande livssituation som du. Genom att ni delar tankar och känslor kan ni förstå varandra på ett annat sätt. I en självhjälpsgrupp får du möjlighet att prata om din situation, lyssna till andra och tillsammans kan ni ge varandra styrka att gå vidare.

Regelbundna träffar

Gruppen startar så fort 4-6 personer har anmält sitt intresse. Gruppen tar inte in nya medlemmar utan istället startas nya grupper upp. De första träffarna leds av en person som hjälper er att komma igång med en trygg struktur för samtalen. Gruppen träffas så länge deltagarna önskar.

Att delta är kostnadsfritt och du kan vara anonym. Tystnadslöfte gäller.

Är du intresserad av att vara med i en självhjälpsgrupp?

Kontakta oss på: info(a)o-varmland.boj.se

Kontakta oss om det finns behov av självhjälpsgrupper inom andra områden.

Detta är ett samarbete med Kristinehamns kommun.