Rån och stöld

Stöld är när någon olovligen tar något som tillhör någon annan. Ett rån är när det även sker ett brott mot personen, det vill säga om någon tar något från genom hot eller våld.

Många som har blivit utsatta för brott blir också hotade. Även om man bara blir bestulen på småpengar eller om det inte blir några märken av våldet är rån, hot och misshandel mycket allvarliga brott.

Många som utsatts för dessa brott reagerar med att bli väldigt rädda under en lång tid. Det är viktigt att berätta för någon om händelserna och att göra en polisanmälan.